[ report an error in this record ] Print this page

Ecolas
This institute has changed, see institute underneath
ARCADIS Belgium nv, more

Parent institute: ARCADIS; ARCADIS Belgium nv, more

Thesaurus terms (6) : Coastal zone management; Consultants; EIA; Endocrine disruption; Marine transportation; Offshore wind farms
Type: Commercial

Publications (32)  Top | Projects | Events | Datasets 
  ( 1 peer reviewed ) split up filter
 • Peer reviewed article De Meyer, P.; Maes, F.; Volckaert, A. (2008). Emissions from international shipping in the Belgian part of the North Sea and the Belgian seaports. Atmos. Environ. (1994) 42(1): 196-206. dx.doi.org/10.1016/j.atmosenv.2007.06.059, more
 • Maes, F.; Polet, H.; Vincx, M.; Janssen, C.; Scory, S.; Leroy, D. (2007). Balancing impacts of human activities in the Belgian part of the North Sea (BALANS). Belgian Science Policy: Brussel. 200 + annexes, cd-rom pp., more
 • Maes, F.; Calewaert, J.-B.; Schrijvers, J.; Van Lancker, V.; Vanhulle, A.; Vanden Abeele, P.; Verfaillie, E.; Derous, S.; Volckaert, A.; Degraer, S.; De Wachter, B. (2007). GAUFRE: Towards a spatial structure plan for the sustainable management of the Belgian part of the North Sea, in: Calewaert, J.-B. et al. (Ed.) Science and sustainable management of the North Sea: Belgian case studies. pp. 177-249, more
 • Maes, F.; Coene, J.; Goerlandt, F.; De Meyer, P.; Volckaert, A.; Le Roy, D.; De Wachter, B.; van Ypersele, J.P.; Marbaix, P. (2007). ECOSONOS Emissions of CO2, SO2 and NOx from ships: final report. Belgian Science Policy: Brussel. 223 pp., more
 • Schrijvers, J.; Scory, S.; Sutton, V.; Derous, S.; Polet, H.; Volckaert, A.; Calewaert, J.-B.; Maes, F. (2007). BALANS: Policy system thinking for sustainable management, in: Calewaert, J.-B. et al. (Ed.) Science and sustainable management of the North Sea: Belgian case studies. pp. 137-176, more
 • Ecolas (2006). Milieueffectenrapport voor de extractie van mariene aggregaten op het BDNZ. Ecolas: Antwerpen. XLVI, 196 pp., more
 • Le Roy, D.; Volckaert, A.; Vermoote, S.; De Wachter, B.; Maes, F.; Coene, J.; Calewaert, J.-B. (2006). Risk analysis of marine activities in the Belgian part of the North Sea (RAMA): final report. Belgian Science Policy: Brussel. XIX, 107 + annexes pp., more
 • Liekens, I.; Bogaert, S.; De Nocker, L.; Maes, J.; Libbrecht, D.; De Smet, L.; Nunes, P. (2006). Maatschappelijke kosten-batenanalyse van het natuurherstelproject Hemmepolder: Eindrapport. VITO/Ecolas: Mol. 132 pp., more
 • Van Tomme, I.; Libbrecht, D.; De Sutter, R. (2006). Waterbeschikbaarheid, waterconsumptie en waterexploitatie-index in Vlaanderen. Ecolas: Antwerpen. 61 pp., more
 • De Wachter, B.; Volckaert, A. (2005). Energy, in: Maes, F. et al. Towards a Spatial Structure Plan for Sustainable Management of the Sea: Mixed actions - Final report: SPSD II (MA/02/006). pp. 43-62, more
 • De Wachter, B.; Volckaert, A. (2005). Recreation and tourism at sea, in: Maes, F. et al. Towards a Spatial Structure Plan for Sustainable Management of the Sea: Mixed actions - Final report: SPSD II (MA/02/006). pp. 196-232, more
 • De Wachter, B.; Volckaert, A. (2005). Aquaculture, in: Maes, F. et al. Towards a Spatial Structure Plan for Sustainable Management of the Sea: Mixed actions - Final report: SPSD II (MA/02/006). pp. 233-242, more
 • Maes, F.; De Batist, M.; Van Lancker, V.; Leroy, D.; Vincx, M. (2005). Towards a Spatial Structure Plan for Sustainable Management of the Sea: Mixed actions - Final report: SPSD II (MA/02/006). Belgian Science Policy: Brussel. XIII, 384 + maps (2 volumes) pp., more
 • Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Administratie Waterwegen en Zeewezen. Afdeling Maritieme Toegang; Ecolas; HAECON; HKV Lijn in Water (2005). Beoordelingskader Schelde-estuarium: rapport opgesteld in het kader van het gemeenschappelijk Vlaams-Nederlands onderzoeks- en montoringprogramma van de lange termijn visie voor het Schelde-estuarium. Ecolas: Antwerpen. 209 + 1 cd-rom pp., more
 • Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Administratie Waterwegen en Zeewezen. Afdeling Maritieme Toegang; Ecolas; HAECON; HKV Lijn in Water (2005). Beoordelingskader Schelde-estuarium: algemene samenvatting, in: Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Administratie Waterwegen en Zeewezen. Afdeling Maritieme Toegang et al. Beoordelingskader Schelde-estuarium: rapport opgesteld in het kader van het gemeenschappelijk Vlaams-Nederlands onderzoeks- en montoringprogramma van de lange termijn visie voor het Schelde-estuarium. pp. 14, more
 • Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Administratie Waterwegen en Zeewezen. Afdeling Maritieme Toegang; Ecolas; HAECON; HKV Lijn in Water (2005). Beoordelingskader Schelde-estuarium: 1. Doelstellingen en methodiek, in: Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Administratie Waterwegen en Zeewezen. Afdeling Maritieme Toegang et al. Beoordelingskader Schelde-estuarium: rapport opgesteld in het kader van het gemeenschappelijk Vlaams-Nederlands onderzoeks- en montoringprogramma van de lange termijn visie voor het Schelde-estuarium. pp. 44, more
 • Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Administratie Waterwegen en Zeewezen. Afdeling Maritieme Toegang; Ecolas; HAECON; HKV Lijn in Water (2005). Beoordelingskader Schelde-estuarium: 2. Procesanalyse en selectie van de indicatoren, in: Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Administratie Waterwegen en Zeewezen. Afdeling Maritieme Toegang et al. Beoordelingskader Schelde-estuarium: rapport opgesteld in het kader van het gemeenschappelijk Vlaams-Nederlands onderzoeks- en montoringprogramma van de lange termijn visie voor het Schelde-estuarium. pp. 165, more
 • Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Administratie Waterwegen en Zeewezen. Afdeling Maritieme Toegang; Ecolas; HAECON; HKV Lijn in Water (2005). Beoordelingskader Schelde-estuarium: 3. Indicatorfiches, in: Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Administratie Waterwegen en Zeewezen. Afdeling Maritieme Toegang et al. Beoordelingskader Schelde-estuarium: rapport opgesteld in het kader van het gemeenschappelijk Vlaams-Nederlands onderzoeks- en montoringprogramma van de lange termijn visie voor het Schelde-estuarium. pp. 240, more
 • Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Administratie Waterwegen en Zeewezen. Afdeling Maritieme Toegang; Ecolas; HAECON; HKV Lijn in Water (2005). Beoordelingskader Schelde-estuarium: 4. Invulling indicatorfiches, in: Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Administratie Waterwegen en Zeewezen. Afdeling Maritieme Toegang et al. Beoordelingskader Schelde-estuarium: rapport opgesteld in het kader van het gemeenschappelijk Vlaams-Nederlands onderzoeks- en montoringprogramma van de lange termijn visie voor het Schelde-estuarium. pp. 107, more
 • Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Administratie Waterwegen en Zeewezen. Afdeling Maritieme Toegang; Ecolas; HAECON; HKV Lijn in Water (2005). Beoordelingskader Schelde-estuarium: 5. Socio-economische kentallen, in: Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Administratie Waterwegen en Zeewezen. Afdeling Maritieme Toegang et al. Beoordelingskader Schelde-estuarium: rapport opgesteld in het kader van het gemeenschappelijk Vlaams-Nederlands onderzoeks- en montoringprogramma van de lange termijn visie voor het Schelde-estuarium. pp. 68, more
 • Van Biervliet, K.; Le Roy, D.; Nunes, P.A.L.D. (2005). A contingent valuation study of an accidental oil spill along the Belgian coast, in: Maes, F. Marine resource damage assessment: liability and compensation for environmental damage. pp. 165-207. https://dx.doi.org/10.1007/1-4020-3368-0_8, more
 • (2003). Milieueffectenrapport voor een Offshore Windturbinepark op de Thorntonbank. Deel 2: Hoofddocument MER. Ecolas: Antwerpen. XXII, 241 pp., more
 • De Wachter, B.; Le Roy, D. (2002). Haalbaarheidsstudie betreffende de Belgische deelname aan EuroGOOS: eindrapport. Ecolas/Federale Diensten voor Wetenschappelijke, Technische en Culturele Aangelegenheden (DWTC): Brussel. 96 pp., more
 • De Wachter, B.; Lamberts, D.; Deconinck, M.; Le Roy, D.; Vanhaecke, P. (2001). Inpasbaarheid van de Haven van Zeebrugge: Interreg IIC - Poject SAIL: Deel 1. Analyse van de Huidige Situatie: Eindrapport Maart 2001. Ecolas: Belgium. 130 pp., more
 • De Wachter, B.; Le Roy, D.; Vanhaecke, P. (2001). Inpasbaarheid van de Haven van Zeebrugge: Deel 2. Voorstellen ter verbetering van de communicatie en de leefbaarheid. Interreg IIC - Poject SAIL. Eindrapport december 2001. Ecolas: Antwerpen. 68 pp., more
 • International Marine and Dredging Consultants; Ecolas (2001). Studie in het kader van de habitat- en evaluatiestudie m.b.t. het terugstorten van baggerspecie in de Beneden-Zeeschelde. Rev. 4.0. Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Afdeling Maritieme Schelde: Antwerpen. VIII, 165 + appendices pp., more
 • Environmental Consultancy and Assistance (1999). Herwaardering grachtenstelsels: inrichting van grachten met het oog op vertraagde afvoer van hemelwater en vegetatieve zuivering in situ. Vlaamse Milieumaatschappij (VMM): Erembodegem. different pagiantion pp., more
 • Environmental Consultancy and Assistance (1999). Herwaardering van grachtenstelsels: inrichting met het oog op vertraagde afvoer van hemelwater en vegetatieve zuivering in situ. Luik 1: randvoorwaarden. Ecolas: Antwerpen. 48 + appendices pp., more
 • Schoeters, K.; Vanhaecke, P. (1999). Kader voor rapportering van "Climate Change" effecten in BelgiĆ«: uitwerking en toepassing: eindverslag. Ecolas: Antwerpen. 121 + appendices, 1 summary report pp., more
 • Le Roy, D.; Vanhaecke, P.; Cattrijsse, A. (1996). Optimalisatie van het Vlaams zeewetenschappelijk onderzoek. Ecolas/IZWO: Antwerpen. III, 60 pp., more
 • Le Roy, D.; Vanhaecke, P.; Cattrijsse, A. (1996). Optimalisatie van het Vlaams zeewetenschappelijk onderzoek: inventaris. Ecolas/IZWO: Antwerpen. 123 pp., more
 • Vanhaecke, P.; Algoet, A.; Van den Eede, J.-L.; Billiet, C. (1989). Studie van de actuele situatie in de Belgische havens met betrekking tot de tenuitvoerlegging van het Marpol-verdrag. Ecolas: Antwerpen. 95 + bijlagen pp., more

Projects (29)  Top | Publications | Events | Datasets 
 • Actualisatie kruistabel en opmaak rapporteringsdocument aan de Vijfde Noordzeeconferentie
 • ADAPT: Towards an integrated decision tool for adaptation measures - Case study: floods, more
 • BALANS: Balancing impacts of human activities in the Belgian part of the North Sea, more
 • BENCORE: Belgian Network for Coastal Reseach, more
 • Bepalen en opvolgen van de duurzaamheid van de kust - 2de fase- detaillering van een set van duurzaamheidsindicatoren en uitwerken van data, more
 • BKSE: Beoordelingskader voor het Schelde-estuarium
 • Bulgaria: Evaluation of the impacts of land based activities in Bulgaria on the marine and coastal environment, ecosystems and biodiversity
 • CLIMAR: Evaluation of climate change impacts and adaptation responses for marine activities, more
 • Development of marine environmental protection regulations for Latvia and application of environmental port management, more
 • ECOSONOS: Emissions of CO2, SO2 and Nox from ships, more
 • ED-NORTH: Evaluation of possible impacts of endocrine disruptors on the North Sea ecosystem
 • Evaluation concerning the dumping of dredgings in the lower Zeeschelde, more
 • GAUFRE: Towards a Spatial Structure Plan for Sustainable Management of the Sea, more
 • Haalbaarheidsanalyse gebruik zeewater voor warmtevoorziening
 • Inpasbaarheid van de havens, more
 • Latvia: development of a legislation for the protection of the marine environment in Latvia and application of environmental management for ports
 • Latvia: elaboration and implementation of a national chemical spill contingency plan for Latvia (NCSCP)
 • MARE-DASM: Marine Resources Damage Assessment and Sustainable Management of the North Sea
 • MER mariene aggregaat extractie
 • Milieueffectenrapport offshore windmolenpark Bank Zonder Naam
 • Milieueffectenrapport offshore windmolenpark Thorntonbank
 • MIMAc: Marine Incidents Management cluster - MIMAc, more
 • NCSCP: Project on elaboration and implementation of a national chemical spill contigency plan for Latvia, more
 • Ontwikkeling beoordelingskader Schelde-estuarium
 • Project on co-operation agreement coastal zone management
 • RAMA: Risk analysis of marine activities in the Belgian Part of the North Sea, more
 • RIACON: Risk analysis of coastal nourishment techniques
 • Slovenia: Development and implementation of a national oil and chemical spill contingency plan for Slovenia
 • SUMANOS: Cluster Sustainable management of the North Sea, more

Events (3)  Top | Publications | Projects | Datasets 
 • E-conferentie: Beoordelingskader Schelde estuarium
 • MIMAC - Marine Incidents Management Cluster
 • Second BeNCoRe Conference: Geographic Information Systems in Coastal and Marine Research and Management

Datasets (3)  Top | Publications | Projects | Events 
 • Coastal Barometer: Sustainability indicators for the Belgian Coast version 2007
 • ED-North Database: Evaluation of possible impacts of endocrine disruptors on the North Sea ecosystem
 • Study of Belgian ports with respect to the MARPOL-Convention on pollution prevention

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top | Publications | Projects | Events | Datasets 
 The Coastal Wiki is hosted and developed by the Flanders Marine Institute (VLIZ) - contact: info@coastalwiki.org