[ report an error in this record ] Print this page

Dr Hostens, Kristian (Kris)

Expertise
Thesaurus terms: Epibenthos; Macrobenthos
 

Institutes (4)  Top | Institutes | Publications | Projects | Datasets 
 • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Landbouw en Visserij; Instituut voor landbouw- , visserij en voedingsonderzoek; Kenniseenheid: Dier; Aquatisch Milieu en Kwaliteit
 • Direct contact at institute:
  Tel.: +32-(0)59-56 98 48
  Fax: +32-(0)59-33 06 29
  E-mail:
 • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Landbouw en Visserij; Instituut voor landbouw-, visserij en voedingsonderzoek (ILVO), more
 • VLIZ Belgian Marine Species Consortium
 • WoRMS Editorial Board (WoRMS editors)
 • Function: Thematic editor
 

Previous institute  Top | Institutes | Publications | Projects | Datasets 
  Onderzoeksdomein Visserij, more
  Function: Research scientist - Environmental monitoring
  Period: From Aug 2004 till

Projects (14)  Top | Institutes | Publications | Projects | Datasets 
 • A biological valuation map for the Belgian Continental Shelf, more
 • An integrated impact assessment of trammel net and beam trawl fisheries
 • Belgian Register of Marine & Coastal Species
 • Community structure of demersal fish species and larger epibenthic crustaceans in the Gulf of Guayaquil, Ecuador
 • Effect van zandontginning op sedimentsamenstelling, soortenrijkdom en functionele rijkdom
 • Evaluatie van de Warrelnet- en boomKOrvisserij op het Belgisch Continentaal Plat
 • Macrobenthos monitoring van de Belgische Kust met betrekking tot het uitvoeren van de Kaderrichtlijn Water (KRW)
 • Monitoring the effects of offshore wind farms on the epifauna and demersal fish fauna of soft-bottom sediments
 • Monitoring van de effecten van de windmolenparken op zee op de epi- en visfauna van zachte substraten: jaar-0 Bligh Bank en jaar-1 Thorntonbank
 • Niet-inheemse soorten in het Belgisch deel van de Noordzee en omliggende estuaria
 • Studie betreffende het opstellen van een lijst van potentiële Habitatrichtlijngebieden in het Belgische deel van de Noordzee
 • Study of Post-extraction ecological effects in the Kwintebank sand dredging area, more
 • The impact of the invasive comb jelly Mnemiopsis leidyi in the North Sea
 • Voordelta*4: hyperbenthosonderzoek Voordelta

Datasets (14)  Top | Institutes | Publications | Projects | Datasets 
 • Ecological epibenthic data of the Scheldt estuary
 • Ecological epibenthic data of the Scheldt estuary: historical data (1988-2001)
 • Ecological hyperbenthic data of the Scheldt estuary: historical data (1988-2001)
 • Ecological study underwater nourishment Belgian coast
 • Epibenthic fauna along the salinity gradient in the Westerschelde area in 1990
 • Epibenthos and demersal fish monitoring data in function of wind energy development in the Belgian part of the North Sea
 • Flatfish: Flatfish
 • ILVO data Speek project: macrobenthos on Kwintebank sand dredging area
 • ILVO epifauna and demersal fish data: epifauna and demersal fish monitoring on the Belgian Part of the North Sea since 1979
 • ILVO macrobenthos in soft sediments: macrobenthos monitoring in the Belgian Part of the North Sea since 1979
 • JJ_Belwind: Belwind temporary acoustic receiver network 2020 - 2021
 • MACROBEL: Long term trends in the macrobenthos of the Belgian Continental Shelf
 • Macrobenthos monitoring in function of the Water Framework Directive in the period 2007-2009
 • PhD_JolienBuyse: Using acoustic telemetry to study local and larger scale movements of plaice in relation to a Belgian offshore wind farm.

Publications (325)  Top | Institutes | Publications | Projects | Datasets 
A1 Publications (49) [show]
Peer reviewed publications (2) [show]
Books (8) [show]
Book chapters (69) [show]
Thesis [show]
Abstracts (81) [show]
Reports (77) [show]
Other publications (29) [show]
Thesis supervised as (co-)promotor (9) [show]

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top | Institutes | Publications | Projects | Datasets 
 The Coastal Wiki is hosted and developed by the Flanders Marine Institute (VLIZ) - contact: info@coastalwiki.org