[ report an error in this record ] Print this page

Bepalen en opvolgen van de duurzaamheid van de kust - 2de fase- detaillering van een set van duurzaamheidsindicatoren en uitwerken van data

Period: April 2002 till July 2003
Status: Completed
 Institutes 

Institutes (2)  Top 
  • ARCADIS; ARCADIS Belgium nv; Ecolas, more
  • Provincie West-Vlaanderen, sponsor

Abstract
In een eerste fase werd door het Centrum voor Duurzame Ontwikkeling reeds een ruime set van mogelijke indicatoren voorgesteld (ontwerp indicatoren). Daarnaast is reeds een eerste meer beperkte zogenoemde selectielijst uitgewerkt.

De doelstelling van de huidige opdracht is verder te bouwen naar uitgaande van deze lijsten en meer bepaald:

    li>de uitwerking van een aangepaste selectielijst gestoeld op een breder maatschappelijk draagvlak;
  • de uitwerking van een uitgebreide fiche voor elk van de aldus geselecteerde indicatoren;
  • het opstellen van een databank voor de selectielijst van indicatoren;
  • de inzameling van de gegevens voor de selectielijst van indicatoren.

Als horizontale doelstelling komt daarbij de informatie / communicatie t.a.v. de gemeenten en het maatschappelijk middenveld, waaruit mogelijks bijkomende relevante indicatoren kunnen naar voor komen.

Contactpersoon: Kathy Belpaeme

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top | Institutes 
 The Coastal Wiki is hosted and developed by the Flanders Marine Institute (VLIZ) - contact: info@coastalwiki.org