Exoot

From Coastal Wiki
Jump to: navigation, search
Definitie van Exoot:
Een exoot is in feite een uitheems organisme, dat zich heeft gevestigd in een land waar het oorspronkelijk niet vandaan komt, vaak als gevolg van (al dan niet opzettelijke) menselijke activiteit. Voorbeelden van aquatische exoten in de Benelux zijn de roodwangschildpad, de Chinese wolhandkrab en de Japanse oester.
© VLIZ - Deze definities mogen worden overgenomen mits bronvermelding.