Natuurlijke kolonisatie

From Coastal Wiki
Revision as of 14:33, 14 August 2012 by Daphnisd (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search
Definitie van Natuurlijke kolonisatie:
Nieuwe dieren en planten, maar ook schimmels en bacteriën kunnen op een natuurlijke manier in de Belgische kustwateren terechtkomen, bijvoorbeeld meedrijvend op een stuk wrakhout. Soorten kunnen ook op natuurlijke wijze hun leefgebied of areaal verder uitbreiden.
© VLIZ - Deze definities mogen worden overgenomen mits bronvermelding.


Meer informatie

Klimaatsveranderingen kunnen er bijvoorbeeld voor zorgen dat soorten hun leefgebied gaan uitbreiden of verleggen. Denk hierbij aan typisch zuidelijke soorten die nu ook in onze wateren talrijk voorkomen: zeebaars, kleine pieterman, kleine heremietkreeft, mul (zeebarbeel), zonnevis en pijlinktvis.