Angiogenese

From Coastal Wiki
Jump to: navigation, search
Definitie van angiogenese:
De vorming van nieuwe bloedvaten. Anti-angiogenische middelen of angiogenese remmers gaan deze vorming tegen.
© VLIZ - Deze definities mogen worden overgenomen mits bronvermelding.