Apoptose

From Coastal Wiki
Jump to: navigation, search
Definitie van apoptose:
Geprogrammeerde celdood; het gecontroleerd afsterven van een cel als natuurlijk vernieuwingsproces.
© VLIZ - Deze definities mogen worden overgenomen mits bronvermelding.