Cryptogene soort

From Coastal Wiki
Jump to: navigation, search
Definitie van Cryptogene soort:
Voor een aantal soorten is het moeilijk te zeggen of ze nu al dan niet inheems zijn. Deze twijfel kan ontstaan bij soorten die kosmopoliet zijn en bij soorten die vroeger niet goed gekend waren omdat de kennis en de technieken om ze te onderzoeken onvoldoende waren. Dergelijke soorten noemt men ‘cryptogeen’.
© VLIZ - Deze definities mogen worden overgenomen mits bronvermelding.