Dwaalgast

From Coastal Wiki
Jump to: navigation, search
Definitie van Dwaalgast:
Een dwaalgast is een soort die eenmaal of enkele malen in een gebied waargenomen wordt, dat niet het natuurlijke leefgebied van deze soort is en waar ze ook geen gevestigde populaties heeft.
© VLIZ - Deze definities mogen worden overgenomen mits bronvermelding.