Invasieve soort

From Coastal Wiki
Jump to: navigation, search
Definitie van Invasieve soort:
Als een niet-inheemse soort schadelijk blijkt te zijn voor hun nieuwe leefomgeving of voor de lokale economie, dan spreken we van een invasieve soort.
© VLIZ - Deze definities mogen worden overgenomen mits bronvermelding.