Niet-inheemse soort

From Coastal Wiki
Jump to: navigation, search
Definitie van Niet-inheemse soort:
Nieuwe dieren en planten, maar ook schimmels en bacteriën kunnen in de Belgische kustwateren terechtkomen. Hebben deze soorten het hier naar hun zin en slagen ze erin zich voort te planten, dan kunnen ze zich hier blijvend vestigen. In dit geval spreken we van niet-inheemse (gevestigde) soorten.
© VLIZ - Deze definities mogen worden overgenomen mits bronvermelding.