Nultijd

From Coastal Wiki
Jump to: navigation, search
Definitie van Nultijd of baseline:
Een nultijd of baseline is een arbitrair gekozen tijdstip. Dit tijdstip heeft als doel de situatie vóór en na deze nultijd te kunnen vergelijken of een duidelijk onderscheid te maken tussen twee periodes.
© VLIZ - Deze definities mogen worden overgenomen mits bronvermelding.


Meer informatie

Voor het samenstellen van de lijst van niet-inheemse soorten voor het Belgisch deel van de Noordzee en aanpalende estuaria bijvoorbeeld werd de nultijd of baseline vastgelegd op 1492, het jaar van de ontdekking van Amerika en de sterke toename van de trans-Atlantische scheepsvaart. De soorten die na dat jaar toekwamen in onze contreien, classificeren we als niet-inheems. Soorten die mogelijks vóór 1492 werden geïntroduceerd, worden hier als inheems beschouwd.