Oesterpark Imschoot Brock

From Coastal Wiki
Jump to: navigation, searchOesterpark "Van Imschoot-De Brock et Cie" (ca. 1852/1853-1888)

Loading map...
Hedendaagse kaart van Oostende, met de ligging van de voormalige oesterparken van "Van Imschoot-De Brock et Cie"


Rond 1852-1853 moet het oesterpark van “Van Imschoot-De Brock et Cie” aangelegd zijn bij de werf op het Hazegras, een wijk ten zuiden van het stadscentrum van Oostende.[1][2] De initiatiefnemers voor deze nieuwe kwekerij behoorden vermoedelijk tot de familie De Brock, die reeds sinds lange tijd een oesterput nabij het Sas van Slijkens openhielden, maar daarover bestaat geen zekerheid. Wat we wel weten is dat de kwekerij ”De Brock” vanaf ca. 1857 zeker uitgebaat werd door het koppel Charles Breydel en Honorina De Brock, maar dat voordien ook de echtlieden Silvie De Brock en Jean van Imschoot hierbij betrokken waren.[3][4][5][6][7] Misschien werd in de loop van de jaren 1850 wel gezamenlijk beslist om onder de naam “Van Imschoot-De Brock et Cie” een tweede oesterpark te beginnen op het Hazegras, een buurt die in deze periode een enorme bloei kende. De situering van het spoorwegstation daar zorgde immers voor een boom in de horeca activiteit. Dit maakte de wijk een ideale plaats voor lichte industrieën als brouwerijen en oesterkwekerijen, die in combinatie met de vele restaurants ideale toeristische trekpleisters waren.[8]


Hoe de ontstaansgeschiedenis van “Van Imschoot-De Brock et Cie” ook in elkaar zat, de uitbating van het complex werd door de familie De Brock waarschijnlijk al snel overgelaten aan anderen. Rond 1861 werd Ernest Janssens immers al aangeduid als directeur van de hele onderneming.[9] De naam van de kwekerij bleef echter haar hele bestaan lang “Van Imschoot-De Brock et Cie”, wat doet vermoeden dat de eigendomspapieren wel in handen bleven van de originele oprichters. Vanaf 1884 werd duidelijk dat het oesterpark, net als de kwekerijen van ”Desmet”, ”Roger-Lohr”, ”Stichert-Stracké” en ”De Brock”, zou moeten verdwijnen omwille van de verbeteringswerken die zouden uitgevoerd worden aan de Oostendse haven.[10] In februari 1888 werd in de lokale krant La Feuille d’Ostende dan ook aangekondigd dat het oesterpark “Van Imschoot-De Brock et Cie” op 1 maart van dat jaar openbaar verkocht werd.[11]

Referenties


Meer weten