Oesterpark Janssens

From Coastal Wiki
Jump to: navigation, search


Oesterpark "Janssens" (1921-1929)

Loading map...
Hedendaagse kaart van Oostende, met de ligging van het voormalige oesterpark van "Janssens"


Opvolger van het tweede oesterpark "L. Janssens et Ch. Mestdagh"

Voorloper van het oesterpark "N.V. Huîtrières et Viviers de Lombardsyde"


Vanaf 1921 zette Louis Janssens de uitbating van zijn oesterpark aan de Oostendse Langestraat alleen verder. Sinds 1903 was de kwekerij werkzaam onder de naam “L. Janssens en Ch. Mestdagh”, maar in 1921 werd deze vennootschap opgeheven. Na het overlijden van Louis Janssens in 1926 kwam het eigendom in handen van zijn weduwe Emma Sanno en hun kinderen Marthe, Georgette en Michel. Reclameboodschappen, artikels en archiefmateriaal uit deze periode tonen aan dat het ‘grand parc aux huîtres, homards et langoustes’ aanvankelijk verder gezet werd door deze Michel Janssens.[1][2][3] Vanaf het midden van de jaren 1920 moet de kwekerij “Janssens” trouwens ook gebruik gemaakt hebben van de bassins van de firma "Desmet" aan de Esplanadestraat als reserveputten. Hoewel deze inrichting steeds op naam van "Desmet" bleef staan, werd deze blijkbaar onderverhuurd aan de familie Janssens.[3][4]


In een brief uit 1927 liet de firma “Janssens” uitschijnen dat de uitbating van hun kwekerij steeds moeilijker werd en nog weinig lucratief was.[3] Misschien richtte Michel Janssens daarom wel op 12 juni 1928 de "Société Immobilière et Garage du Phare" op. Het huis op het nummer 91 werd vanaf dan ingericht als een garage en de oesterput, die tot dan toe in open lucht had gelegen, werd overbouwd door dit nieuwe complex.[1] Een jaar later, op 1 december 1929, liet Michel Janssens de oesterput uiteindelijk over aan de Niewpoortse maatschappij ”N.V. Huîtrières et Viviers de Lombardsyde”.[5]
Referenties


Meer weten