Oesterpark Jean

From Coastal Wiki
Jump to: navigation, search


Oesterpark "Jean" (1875-1885)

Loading map...
Hedendaagse kaart van Oostende, met de ligging van het voormalige oesterpark van “Jean”


Opvolger van oesterpark "Musin"

De hoogdagen van de oesterput "Musin", die reeds in 1846 opgericht was ten westen van de havengeul van Oostende, leken vanaf 1873 voorbij te zijn. In dat jaar stierf August Musin immers, jarenlang de uitbater van het oesterpark en het bijhorende restaurant "Pavillon Musin", en bleef de kwekerij verwaarloosd achter.[1] Op 4 augustus 1875 verkocht de weduwe van August Musin uiteindelijk haar aandeel in de oesterput voor 12.000 frank aan Edouard Jean. Aangezien de rest van de aandelen reeds sinds 1857 opgekocht waren door Gabriël Jean, kwam het hele complex nu volledig in handen van deze familie.[2][3]

Vanaf dan werd gesproken van “Oesterput Jean”, al bleef de naam van Musin eeuwig verbonden met de zaak. Edouard Jean knapte de oude gebouwen opnieuw op, maar door de constructie van een nieuwe dijk kwam de oesterput steeds geïsoleerder te liggen.[4] Op 30 september 1881 werd de grondconcessie van de familie Jean uiteindelijk ingetrokken, aangezien de oesterput moest verdwijnen om de uitbreiding van de Visserskom mogelijk te maken.[5] Op 24 februari 1885 vond ten slotte de openbare verkoop van het oesterpark plaats, waarna definitief een eind kwam aan de geschiedenis van de “Pavillon Musin”.[6]


Referenties


Meer weten