Oesterpark Roger Lohr Cie

From Coastal Wiki
Jump to: navigation, search


Oesterpark "Roger-Lohr & Cie" (1861-1880)

Loading map...
Hedendaagse kaart van Oostende, met de ligging van het voormalige oesterpark van “Roger-Lohr & Cie”


Voorloper van oesterpark "Roger-Lohr"


Op 30 maart 1861 kregen Arsène Roger-Lohr en enkele investeerders toestemming van het Ministerie van Openbare Werken voor de aanleg van een oesterput in de toenmalige ‘Bassin de Chasse’ in Oostende.[1] Het park werd aangelegd in de onderste binnenhoek gevormd door de dijk van de Steenweg naar Brugge en de lunetten, onderdelen van de oude verdedigingsvestingen die verwerkt waren in de spuikom. In de bovenste binnenhoek kwam rond dezelfde periode trouwens ook de oesterkwekerij van “A. Termote & Cie” te liggen.[2] Deze lunetten verdwenen in 1884, maar de oesterparken bleven wel bestaan.[3] De grond van de kwekerij bleef steeds in het bezit van de overheid, maar Arsène Roger-Lohr werd aangesteld als erfpachter.[2] Het oesterpark ging uiteindelijk in 1863 in bedrijf onder de naam “Roger-Lohr & Cie”. Vanaf april 1872 zou Roger-Lohr trouwens nog een extra aanpalend terrein huren van de Staat. Op deze grond construeerde hij enkele bijgebouwen bij de oesterkwekerij.[1]


De oesters van “Roger-Lohr & Cie” werden hoofdzakelijk aangevoerd uit Whitstable en Burnham met de sloepen Three Brothers, Enigma, Sea Solter en Friendship. Er werden bovendien ook kreeften gekweekt in de putten. Deze schaaldieren werden gevist in Bretagne of in meer noordelijke plaatsen als Ny Hellesund en Farsund.[3]


In december 1880 werd de vennootschap “Roger-Lohr & Cie” opgeheven. Arsène Roger-Lohr had toen zelf alle aandelen in de onderneming verkregen en zette de uitbating van de oesterput nu voor eigen rekening verder onder de naam “Roger-Lohr”.[4]Referenties


Meer weten