Oesterpark Van Graefschepe

From Coastal Wiki
Jump to: navigation, search


Oesterpark "A. Van Graefschepe" (ca. 1886-ca.1914/1922)

Loading map...
Hedendaagse kaart van Oostende, met de ligging van het voormalige oesterpark van "A. Van Graefschepe"De oesterput van de firma “A. Van Graefschepe” was gelegen tussen de Cirkelstraat en de Nieuwstraat in Oostende, aan de helling naar de dijk. In 1885 vroeg Alphonse Van Graefschepe toestemming voor de aanleg van een waterleiding tussen zijn nog op te richten oesterpark en de nabijgelegen Visserskaai. Op 7 oktober 1885 werd deze aanvraag goedgekeurd, waarna de bouwwerken onmiddellijk van start gingen.[1] Zowel de leidingen als de oesterputten moeten klaar geweest zijn tegen het begin van het volgende zomerseizoen, want vanaf juni 1886 verschenen al reclameboodschappen voor de “Parcs aux Huîtres et Homards A. Van Graefschepe” in de lokale Oostendse kranten.[2] In 1899 zou de firma "A. Van Graefschepe" trouwens nog een tweede waterleiding aanleggen tussen de oesterkwekerij en het water van de Visserskom.[1]


Het oesterpark van Alphonse Van Graefschepe moet er in de loop van de tijd ook een restaurant bijgekregen hebben. Vanaf 1909 werd alleszins reclame gemaakt voor het eethuis bij de put, gelegen aan de Cirkelstraat 25, en ook op foto’s van het park is het bijhorende restaurant-terras goed te zien.[3][4] Of deze Alphonse Van Graefschepe trouwens dezelfde persoon was die in 1906 korte tijd de uitbating van het restaurant “La Marée” bij de “Grande Huîtrière du Kursaal" op zich nam,[5] is niet met zekerheid te zeggen.


Het is belangrijk om deze oesterput niet te verwarren met de onderneming van Henri Van Graefschepe. Deze begon in dezelfde periode immers met zijn zaak “Aux Parcs aux Huîtres”.[6] Deze naam was echter misleidend, want eigenlijk betrof het een vishandel met restaurant, waar oesters “aan dezelfde prijzen als in de parken” konden aangekocht worden.[7] Voor de Eerste Wereldoorlog was deze firma gelegen in de Westlaan 30,[8] tijdens het interbellum hield de weduwe van Henri Van Graefschepe nog een eetgelegenheid open in de Adolf Buylstraat.[7]


Wanneer net een einde kwam aan de zaak van Alphonse Van Graefschepe is niet geheel duidelijk. De krant La Carillon berichtte reeds in 1914 dat een eigendom bestaande uit 3 huizen en één oesterput, gelegen aan de Cirkelstraat 27 en met een uitgang in de achterliggende Nieuwstraat, op 31 januari openbaar verkocht zou worden.[9] Op 22 mei 1922 werd echter opnieuw een openbare verkoop geadverteerd. Volgens De Zeewacht kon het 573 m² grote handelsbezit, bestaande uit “een woonhuis met inrijdende poort in de Cirkelstraat nr. 27, met achtergebouwen, oesterput en inrijdende poort uitkomende in de Nieuwstraat”, voor 61.200 frank op de kop getikt worden.[10] Vermoedelijk was de gehele eigendom voor deze laatste verkoop nog steeds in het bezit van Alphonse Van Graeschepe, aangezien de waterleiding tussen de oesterput en de Visserskaai ook nog op zijn naam stond. In 1923 diende de "Société Coopérative Pétrel", de nieuwe bewoners van de Cirkelstraat 27, een aanvraag in voor het behoud en de overname van deze leiding. Dit verzoek werd aanvankelijk goedgekeurd, maar werd uiteindelijk in 1928 herroepen. De waterleiding moest verdwijnen en de Visserskaai moest in zijn oorspronkele staat hersteld worden.[1]


Referenties


Meer weten