Oesterpark Zoete

From Coastal Wiki
Jump to: navigation, search


Oesterparken "Zoete" (1948-onbekend)

Loading map...
Hedendaagse kaart van Oostende, met de ligging van de voormalige oesterparken van "Zoete"Oesterpark "Zoete" (1948-onbekend)

Opvolger van het derde oesterpark "Vlaming & Vandromme"

In 1948 moet de oesterput aan de Oostendse Langestraat 93 opnieuw operationeel gemaakt zijn door Louis Zoete. Het oesterpark, dat rond 1903 opgericht werd door de firma ”L. Janssens et Ch. Mestdagh”, had in de loop der jaren wel wat fysieke veranderingen ondergaan.

Oorspronkelijk nam het complex de nummers 91 tot 93 in aan de Langestaat, maar in de loop van de jaren 1920 en 1930 was daar verandering in gekomen. Op 19 juni 1928 had Michel Janssens immers de "Société Immobilière et Garage du Phare" opgericht in het huis aan het nummer 91. De oesterput, die tot dan toe in open lucht had gelegen, werd vervolgens overbouwd door dit nieuwe complex.[1][2] Het gebouw aan het nummer 93 bleef echter wel behouden als bestelbureau voor de oesterkwekerij.[3] Het complex werd tijdens de Tweede Wereldoorlog zwaar beschadigd, maar in de loop van de jaren 1948 heropende het zijn deuren onder leiding van de heer Zoete. De put maakte nog steeds gebruik van de waterleiding die rechtstreeks met de zee verbonden was en al door Louis Janssens en Charles Mestdagh in de beginjaren geïnstalleerd was. Er werden zowel oesters, mosselen als kreeften gekweekt.[4]

Het pand aan de Langestraat heeft na het oesterpark “Zoete” nog verschillende bestemmingen gehad. Voor 1978 moet het nog uitgebaat zijn onder de naam “Oesterputten Antoine”[5], terwijl het vanaf de jaren 1980 onderdak bood aan de winkel van Guy Van Der Auwera van de Ostend Fish Company.[6][1] Vandaag liggen de gebouwen er verlaten bij, maar de gevel van het oorspronkelijke pand uit 1903 wordt beschouwd als bouwkundig erfgoed.[7] In de kelder van het pand zouden nog restanten te zien zijn van de waterleiding die de kwekerij verbond met de Visserskaai.[8]Oesterputboot "Zoete" in het eerste handelsdok (1954-1970)


In december 1954 was men volop bezig het ombouwen van de vroegere koolvaarder “Emma” tot een drijvend oesterschip.[9] De boot, die in het eerste handelsdok in Oostende aangemeerd lag, werd voorzien van een houten huisje op het dek en van enkele betonnen oester- en kreeftenputten in de ‘kelder’. Een systeem van pompen zorgde ervoor dat de bakken tweemaal per dag van vers zeewater voorzien werden.[10] Het jaar erop, in december 1955, werd bovendien nog een zuiveringsstation aan boord geïnstalleerd, die het gebruikte water kiemvrij tot bij de dieren moest brengen.[11] Het initiatief voor deze vreemde oesterput en viswinkel kwam van de firma “Huîtrière Ostendaise et Extensions”,[10][11] maar in de volksmond werd gesproken over de ‘oesterboot van Zoete’. In 1970 kwam er een einde aan deze zaak van Louis Zoete, aangezien het schip zonk.[9][12]Referenties


 1. 1.0 1.1 Van Hyfte, I. (2009). De oesterput De Plate 4: 94-96.
 2. L’Echo d’Ostende, 8 juni 1926.
 3. Sleeks, A., Oude Oostendse straten en gebouwen, Oostende, 1960.
 4. Archief Erfgoedhuis Bachten de Kupe, doos oesters, krantenartikel 22 april 1949.
 5. Halewyck, R.; Hostyn, N. (1978). Oostends oesterboek: historiek van de Oostendse oesterteelt vanaf de 18e eeuw tot op heden. Oostendse Heem- en Geschiedkundige Kring "De Plate": Oostende. 68, 34 pl. pp.
 6. Archief Erfgoedhuis Bachten de Kupe, doos oesters, reclame oesterput Ofico, 1987.
 7. Site Inventaris Onroerend Erfgoed.
 8. Gesprek Georges Halewyck, 16 maart en 21 juni 2012.
 9. 9.0 9.1 Desnerck, G.; Desnerck, R. (1974). Vlaamse visserij en vissersvaartuigen: 1. De havens. Gaston Desnerck: Oostduinkerke. 256 pp.
 10. 10.0 10.1 Archief Erfgoedhuis Bachten de Kupe, doos oesters, krantenartikel 30 december 1954.
 11. 11.0 11.1 Archief Erfgoedhuis Bachten de Kupe, doos oesters, krantenartikels 22 december 1955 en 30 december 1955.
 12. Beeldbank Oostende, foto eerste handelsdok met oesterputboot van Louis Zoete, 1955.

Meer weten