Pelagisch

From Coastal Wiki
Jump to: navigation, search
Definitie van Pelagisch:
Pelagisch is een term die refereert aan het gedeelte van de zeeën en oceanen dat van de kust verwijderd is, de "diepe zee". De term wordt vooral gebruikt voor vissen, vogels en andere soorten die op zee leven en niet langs de kust voorkomen.

Pelagisch kan verwijzen naar:

  • Pelagische zone, het gedeelte van de zeeën en oceanen dat van de kust en zeebodem verwijderd is;
  • Pelagisch sediment is sediment dat afgezet is in de diepere zee of oceaan;
  • Pelagische Eilanden, een eilandengroep in de Straat van Malta.
[1]
© VLIZ - Deze definities mogen worden overgenomen mits bronvermelding.

Referentie

  1. Wikipedia - Pelagisch[1]