Oesterpark Ernest Janssens

From Coastal Wiki
Jump to: navigation, search


Oesterpark "E. Janssens & Cie"(ca. 1879-1920)

Loading map...
Hedendaagse kaart van Oostende, met de ligging van het voormalige oesterpark van “E. Janssens & Cie”


Opvolger van oesterpark "Valcke-De Knuyt"


Ernest Janssens was reeds vele jaren voor de start van zijn kwekerij "E. Janssens & Cie" actief in de Oostendse oesterindustrie. In 1861 dook hij bijvoorbeeld al eens op als directeur van het oesterpark ”Van Imschoot-De Brock”[1] en hij was in de loop van de jaren vermoedelijk ook betrokken bij de uitbating van de kwekerij ”De Brock”.[2][3] Rond ca. 1879 kocht Ernest Janssens de oesterkwekerij van ”Valcke-De Knuyt”, gelegen ten oosten van de havengeul. Dit park was reeds in 1834 gesticht door Jean Valcke-De Knuyt en zijn schoonbroer Aimé De Knuyt en werd later uitgebaat door August Valcke, zoon van Jean Valcke en zijn echtgenote Rosalie De Knuyt. Rond ca. 1879 wisselde het complex echter van eigenaar en werd het verdergezet onder de naam “E. Janssens & Cie”.[4][5][6]


Na de dood van Ernest Janssens in 1899[7][8] werden zijn bezittingen, waaronder de kwekerij, geërfd door zijn neef Lodewijk Janssens-Sanno.[4]

Het gaat hier hoogstwaarschijnlijk om dezelfde Louis Janssens, echtgenoot van Emma Sanno, die de oesterkwekerij ”L. Janssens et Ch. Mestdagh” begon. Of Louis Janssens ook de uitbating van de voormalige put van Ernest Janssens ten oosten van de haven overnam, is echter niet duidelijk. Een foto van het park uit deze periode doet eerder vermoeden dat de gebouwen verhuurd werden aan een heer M. De Muyser. Deze was voordien al actief geweest als uitbater van de "N.V. des Huitrières Park Ostende". De zijmuur van het voormalige complex van "E. Janssens & Cie" wordt op die bewuste foto alleszins gesierd door het opschrift 'Huîtrières Park M. De Muyser S(uccesseur)'.[5] De bombardementen tijdens WO I maakten van het voormalige complex van “E. Janssens & Cie” een bouwval. De oesterput werd op 5 november 1920 ten slotte openbaar verkocht om afgebroken te worden. In de aankondiging voor deze verkoop werd nog steeds gesproken over de kwekerij van ‘wijlen heer Ernest Janssens & Cie'.[4][9]Referenties


Meer weten