Squalamine

From Coastal Wiki
Revision as of 11:18, 7 November 2013 by Daphnisd (talk | contribs) (Zie ook:)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Squalamine is een aminosterol dat geïsoleerd word uit de lever en maag van sommige haaiensoorten waaraan kankerremmende eigenschappen worden toegeschreven. De precieze werking wordt nog onderzocht , maar is waarschijnlijk gelijkaardig aan die van AE-941 die eveneens uit dezelfde soorten wordt geëxtraheerd[1]. Rechten op het onderzoek rustten bij Genaera Corporation (VSA), maar het bedrijf is intussen ontbonden[2].


Werking

Waarschijnlijk werkt squalamine op een gelijkaardige manier als AE-941. Interactie met de pro-angiogenische vasculaire endotheliale groeifactor (VEGF) zou de vorming van bloedvaten rond nieuw tumor weefsel tegengaan (zie: angiogeneseremmer). Hierdoor krijgen tumorcellen niet meer de zuurstof en voedingstoffen die ze nodig hebben om verder te groeien en te delen. Tegelijkertijd lijkt het geneesmiddel in staat te zijn apoptose van endotheelcellen en de afbraak van al bestaande capillairen in een tumor te promoten. Net als bij AE-941, maakt dit de stof extra interessant voor gebruik bij resistente tumors, aangezien de tumor zelf niet direct wordt aangevallen is het onwaarschijnlijk dat tumors verdere resistentie kunnen opbouwen[1].Figuur 1: Chemische structuur van Squalamine

Oorsprong & ontwikkeling

Squalamine wordt meestal geïsoleerd uit de lever de doornhaai (Squalus acanthias). Commercialisatie en breder therapeutisch gebruik worden, net als voor AE-941, bemoeilijkt door de kwetsbare status van vele haaiensoorten, waardoor duurzame ontginning van de stof niet eenvoudig is. Toen squalamine voor het eerst ontdekt werd in 1993, ging het onderzoek eerder uit naar werking als breed-spectrum antibiotica, de anti-neoplastische (=kanker remmende)werking werd pas later onderzocht[3].

Figuur 2[4]: De doornhaai (Squalus acanthias)

Referenties

  1. 1.0 1.1 http://www.marinebiotech.org/squalamine.html
  2. http://www.genaera.com/
  3. Newman DJ, and GM Cragg. 2004. Advanced preclinical and clinical trials of natural products and related compounds from marine sources. Current Medicinal Chemistry 11:1693-1713.
  4. http://stellwagen.noaa.gov/maritime/josephinemarie.html


Zie ook:

Lijst van mariene biotechnologie toepassingen